Hem

      

  |   Kontakt  |

 

Stadgar

Årsmöten

Styrelsen

Bussdepån

Övriga dokument

 

Hemsidan har rensats från all information som kan betraktas som lagbrott mot nya dataskyddsförordningen GDRP

 

Välkommen till vår hemsida!

Eneby-Enlunda Vägsamfällighet bildades 1949 med uppgift att sköta  Enlundavägen som är 2,8 km lång och sträcker sig från Färentunavägen i öster till Tureholmsvägen i väster i Skå, Ekerö Kommun väster om Stockholm. 121 fastigheter ingår 2016 i samfälligheten varav ca 90 är hushåll. Ansvaret för att vägen hålls i farbart skick ligger på oss medlemmar. En del av arbetet utför vi tillsammans, exempelvis på de årliga städdagarna, men den större delen köper vi in. Merparten av underhållet är plogning, sandning, sladdning, dikesskötsel samt lättare underhåll.

Vägen finansieras till viss del med statsbidrag men huvudsakligen med medlemsavgifter.  

I menyn till vänster hittar du  dokument angående vägföreningens verksamhet under rubrik Årsmöten.

Under rubrik Övriga dokument finns annan information som kan vara av intresse.

Information angående den bussdepå Ekerö Kommun vill anlägga på Enlundavägen finns under rubriken Bussdepån.

Besök gärna hemsidan regelbundet.

 

© 2018 CRS info/ Uppdaterad 2018