Hem

      

  |   Kontakt  |

 

Stadgar

Årsmöten

Styrelsen

Bussdepån

Övriga dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

2015


 

 

 

2014
 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 2012

 

 

 

 

 

  

2011

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

2009

Stadgar Eneby Enlunda Vägsamfällighetsförening § 15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara Styrelsen tillhanda senast under december månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

_____________________________________

Årsmötesprotokoll 2017

 

 

 

_____________________________________

 

Kallelse till årsmöte 2017.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2016.pdf

Bokslut 2016.docx

Budget_utfall 2017.pdf

Revisionsberättelse_2016.
pdf

Budget_2017.pdf

Förslag till debiteringslängd 2017.pdf

Medlemslista_uppdaterad_2017_02.pdf

Förslag till arvoden for styrelse och Revisor 2016.pdf

_____________________________________

Kallelse till årsmöte 2016.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2015.pdf

Bokslut 2015.docx

EEV sammanställning 2015.xls

Budget_utfall 2016.xls

Revisionsberättelse_2015.xls

Budget_2016.xls

Förslag till debiteringslängd 2016.pdf

Medlemslista_uppdaterad_2016_02.pdf

Planerade förbättringar av Enlundavägen 2016.pdf

Förslag till arvoden for styrelse och Revisor 2015.pdf

Kallelse till städdag 2016.pdf

Årsmötesprotokoll 2016.pdf

_____________________________________

Kallelse till årsmöte 2015.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2014.pdf

Bokslut 2014.pdf

EEV sammanställning 2014.pdf

Revisionsberättelse_2014.pdf

Budget_2015.pdf

Förslag till debiteringslängd 2015.pdf

Medlemslista_uppdaterad_2015_02_19.pdf

Styrelsens förslag till beläggning av Enlundavägen.pdf

Förslag till arvoden for styrelse och Revisor 2015.pdf

Motesprotokoll_arsmote_2015.pdf


_____________________________________

Kallelse årsmöte 2014-03-27.pdf

Årsberattelse.pdf

Bokslut EEV 2013.pdf

Revisonsberättelse 2013 Eneby-Enlunda VSF.pdf

EEV budget 2014.pdf

Förslag till debiteringslängd 2014.pdf

Medlemslista uppdaterad 2014-02-28.pdf

FULLMAKT årsmöte.pdf

Kallelse till städdag 2014.pdf

Protokoll årsmote EEV 20140327.pdf

Extra årsmotesprotokoll 2012-09-26 EEV.pdf

_____________________________________

Kallelse_till_arsmote 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2012.pdf

Bokslut 2012-12-31 final.pdf

EEV_sammanställning 2003 - 2012.pdf

EEV 2012 utfall_budget.pdf

Revisonsberättelse 2012 EEV VSF.pdf

EEV Debiteringslängd 2013.pdf

Kallelse till städdag 2013.pdf

Underlag för buss på Enlundavägen 2012.pdf

Årsmötesprotokoll 2013-03-14.pdf

_____________________________________

Årsmötesprotokoll 2012-03-28 EEV.pdf

Verksamhetsberättelse EEV 2011.pdf

EEV Bokslut 2011.pdf

Budget 2012.pdf

Revisonsberättelse 2011 EEV VSF.pdf

_____________________________________

Årsmötesprotokoll 2011-04-13 EEV Signerat.pdf

Verksamhetsberättelse

Bokslut 2010.pdf

Revision 2010.pdf

Budget 2011.pdf

Motion asfaltering.pdf

_____________________________________

Årsmötesprotokoll 2010.pdf

   
 
© 2017 CRS info/ Uppdaterad 2017